Introductie

Samen zijn wij de boys. Samen gaan wij voor het beste.


Venlosche Boys gaat voor het beste! Het beste voor iedereen; of het nu jeugd, senioren, prestatief of recreatief is, overal moet alles goed georganiseerd zijn. We kenmerken ons door een goede, moderne organisatiestructuur met oog voor ieder individu .“Samen” is hierbij van groot belang. Samen is voor ons dat eenieder ‘een steentje bijdraagt’. Niet alleen financieel, maar vooral ook als ‘vrijwilliger’.

Inleiding:
Voetbalvereniging Venlosche Boys is een van de grotere verenigingen van Noord Limburg. Net als vele andere verenigingen drijven wij op de inzet van vrijwilligers; voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er meer dan 150 vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage, hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat het bestuur als ongewenst heeft bestempeld. We willen het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken. 

Door (1) de groei, welke wij als vereniging hebben doorgemaakt, (2) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en (3) het willen beperken van betaalde krachten zijn wij binnen onze vereniging dan ook genoodzaakt tot een aanscherping van het vrijwilligersbeleid. In onze statuten en huishoudelijk reglement staat reeds dat elke speler vanaf de O18-categorie en elke ouder van spelers t/m de O17-categorie verplicht zijn om 8 uur vrijwilligerswerk te doen per jaar.

Doelstelling:
Doelstelling blijft om zoveel mogelijk vrijwilligers aan onze club te binden. Echter, mocht een lid/ouder om welke reden dan ook geen vrijwilligerswerk kunnen/willen doen dat biedt een afkoopregeling hier de mogelijkheid toe. Middels de extra inkomsten kunnen dan vacante posities op een andere wijze worden ingevuld. 

Hoe vullen we dit in:
Aan het begin van het seizoen wordt bij iedereen €35,- bovenop de contributie afgeschreven. Deze €35,- wordt uiterlijk aan het einde van het seizoen terugbetaald als er sprake is geweest van vrijwilligerswerk voor tenminste 8 uur.

Uitvoering:

Binnen de Venlosche Boys maken we onderscheid tussen de vaste vrijwilligers en de taakplichtigen. In principe is iedereen taakplichtig wat inhoudt dat er voor tenminste 8 uur aan vrijwilligerswerk verricht moet worden. Voor bepaalde functies wordt al vrij snel aan deze  8 uur voldaan, te denken valt aan trainers, leiders en commissieleden. Verricht je een van deze functies dan wordt je gezien als een vaste vrijwilliger en krijg je de bijdrage van € 5 al omstreeks de winterstop terug. Daarnaast is het bij deze functies ook van belang om je officieel in te schrijven als vaste vrijwilliger via (inschrijfformulier vrijwilliger). Is er geen sprake van een inschrijving dan val je dus ook niet in deze categorie en behoor je tot de taakplichtigen.

Ook taakplichtigen kunnen de bijdrage van €35 terug verdienen. Mocht er geen tijd beschikbaar zijn  voor een vaste vrijwilligersfunctie dan kan er altijd nog gekozen worden om jaarlijks 8 uur aan kantinediensten te draaien. Dit gebeurt in diensten van 4 uur op zaterdag of op zondag. Bestaande leden hebben zich hier in het verleden voor kunnen aanmelden. Nieuwe leden worden hier automatisch voor aangemeld. Wil je in je ‘registratie’ iets wijzigen dan vul je het formulier ‘wijzigen kantinediensten’ in. Als op het einde van het seizoen blijkt dat aan de taak is voldaan dan krijgt de taakplichtige de bijdrage nog voor aanvang van het nieuwe seizoen terug.

Het is dus belangrijk dat wij als club op de hoogte zijn van jouw keuze, deze keuze maak je dus kenbaar aan ons door invullen van de gewenste formulieren. Als je bij ons niet geregistreerd staat voor de kantinediensten  of aangemeld bent als vaste vrijwilliger dan kun je dus ook geen aanspraak maken op de teruggave van de vrijwilligersbijdrage á €35.

Wie doet wat:

  • Spelende senioren, veteranen en recreanten: Clubtaken voor eigen rekening.
  • Spelende junioren vanaf de A-categorie (leden O18 t/m O19):  Clubtaken voor eigen rekening.
  • Spelende pupillen t/m de B-categorie (leden/mini’s O7 t/m O17): Ouders nemen hun clubtaken voor hun rekening.

Teruggave:
Teruggave geschiedt uiterlijk aan het eind van het seizoen nadat is vastgesteld of de verplichte clubtaken op een juist manier zijn uitgevoerd. Niet participeren betekent geen teruggave. De club gebruikt deze inkomsten om, voor de functies die niet ingevuld zijn, mensen in te huren. 

Alleen zijn we niets. Samen zijn we de Boys.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!