Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Hartelijk welkom op de website van Venlosche Boys en heel fijn dat je denkt over het mogelijk inschrijven als lid van onze mooie vereniging! Wij kijken uit naar jouw aanmelding!


Inschrijven doe je door het invullen van dit formulier. Als je het formulier hebt ingestuurd, dan worden je gegevens verwerkt door de ledenadministratie en kom je op de lijst "aspirant-leden" te staan. Hierna wordt je zo snel mogelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt je uitgelegd hoe de vereniging functioneert, waar we voor staan en wat je van ons kunt verwachten. Maar uiteraard bespreken we ook de zaken die we van jou als lid en ouder verwachten. Uiteindelijk zijn we samen de vereniging Venlosche Boys en dient ook iedereen hier zijn steentje aan bij te dragen. Aangezien we hier veel waarde aan hechten is dit gesprek dan ook niet vrijblijvend,  maar verplicht voor iedereen. Als het jeugdleden betreft wordt bij dit gesprek minimaal één van de ouders/verzorgers verwacht. Nadat het gesprek heeft plaats gevonden wordt er, zodra er ruimte is in één van de teams, contact met je opgenomen.


Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een vereniging als Venlosche Boys. Wij hopen ook jou als vrijwilliger te mogen verwelkomen. We hebben hiervoor vele mogelijkheden, aangepast naar jouw wensen, en vertellen hier in het welkomstgesprek graag meer over.  
Omdat vele handen licht werk maken is aan het lidmaatschap van Venlosche Boys de verplichting gekoppeld om per seizoen voor 8 uur kantinediensten uit te voeren conform het reglement "vrijwilligerswerk Venlosche Boys". Het gaat hierbij maar om een paar uurtjes per jaar en je zult ervaren dat het enerzijds heel leuk is en anderzijds dat je vele nieuwe mensen ontmoet. 
Voor geregistreerde vrijwilligers, ereleden, steunende leden en leden van het G-voetbal/Voetbalkanjers geldt de verplichting niet. 


Kledingfonds
Voor jeugdspelers (excl. mini’s) en het G-voetbal is het kledingfonds van toepassing. De kosten bedragen € 20 per seizoen. Alle informatie over het kledingfonds vind je terug in het menu clubinfo op deze website.


Vragen?
Vragen over inschrijving en lidmaatschap kunt je stellen aan ledenadministratie@venloscheboys.nl


Privacybeleid
Venlosche Boys hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Op de website hebben we ons privacy beleid staan, waarbij we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Venlosche Boys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Lid (indien 16 jaar of ouder) of ouder/opvoeder (indien van toepassing onder de 16 jaar): ik geef toestemming voor het gebruiken van foto- en beeldmateriaal op de website/social media en het informeren over relevante informatie middels e-mail. Dergelijke gegevens worden te allen tijde gepast en uitsluitend gebruikt ter promotie van Venlosche Boys. Indien je hier geen toestemming voor geeft graag een mail sturen naar secretaris@venloscheboys.nl.


Door insturen van dit formulier gaat u akkoord met automatische incasso van de contributie voor uw lidmaatschap bij R.K.V.V. Venlosche Boys


(bij minderjarigen zonder eigen ID-bewijs svp het documentnummer vermelden van het ID-bewijs van één van de ouders). 


Let op: het documentnummer (niet het BSN-nummer doorgeven) van het Nederlandse paspoort of de Nederlandse id-kaart bestaat uit cijfers én letters (rechts van de naam onder het kopje documentnummer). 

Gegevens lidmaatschap

Voor internationale overschrijvingen en eerste aanmeldingen van jeugdspelers hanteert de FIFA speciale regels

Heeft kandidaat-lid de afgelopen 3 jaren reeds voor andere voetbalvereniging(en) gespeeld?

Sponsorschap

Contributie en overige bijdragen
Venlosche Boys maakt gebruik van automatische incasso van de contributiegelden en overige bijdragen (kledingfonds, vrijwilligersbijdrage, boete KNVB). Jaarlijks vindt in de eerste week van juli de inning plaats van de contributiegelden voor het nieuwe seizoen. Met het volledig invullen en verzenden via E-mail van dit inschrijfformulier, verleent de verzender tot wederopzegging machtiging aan RK VV Venlosche Boys voor de jaarlijkse automatische inning van de contributiegelden en overige bijdragen.

Incasso’s kunnen binnen 8 weken na afschrijving nog gestorneerd worden. Dit formulier is ALLEEN te gebruiken voor leden met een IBAN (Internationaal Bank Account Nummer). Als U niet over een IBAN beschikt neem dan contact met ons op via ledenadministratie@venloscheboys.nl.

Naam van degene die verklaart dat de in dit formulier ingevulde gegevens juist zijn en die, door het verzenden van het formulier, akkoord gaat met de voorwaarden zoals vermeld op dit inschrijfformulier:* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!