Taakomschrijvingen

Functieomschrijvingen vrijwilligers  


  

Activiteit

Maximaal aantal

Omschrijving taken

 

 

 

Trainer/Leider van een team

4 per team

Als trainer verzorg je minimaal 2x per week trainingen voor het team dat je begeleidt, daarnaast zorg je voor de coaching tijdens de wedstrijden op zaterdag of zondag. Ook het geven van keeperstrainingen behoort tot de mogelijkheden. Als leider zorg je dat alles rondom deze trainingen/wedstrijden goed georganiseerd is. Denk hierbij aan ontvangst tegenstanders, rijschema’s, wedstrijdformulieren, materialenbeheer enz.

Lid van voetbaltechnische commissie

n.v.t.

Als lid van de voetbaltechnische commissie geef je samen met het hoofd technische voetbalzaken uitvoering aan het voetbaltechnisch plan van Venlosche Boys. Doel is om de voetbaltechnische kant van de vereniging naar een nog hoger niveau te tillen. Je wordt aangestuurd door het hoofd technische zaken van de vereniging.

Lid van de coördinatoren commissie

n.v.t.

Als lid van de coördinatoren commissie, coördineer je bepaalde takken in de vereniging. Denk hierbij aan prestatief voetbal, recreatief voetbal, g-voetbal, damesvoetbal enz. enz. Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor leiders, trainers, ouders om zaken rondom jouw doelgroep zo goed mogelijk te organiseren. Ook de wedstrijdsecretarissen vallen onder deze commissie. Concreet zijn we nog dringend op zoek naar enkele coördinatoren voor de jeugd

Lid van kantinecommissie

n.v.t.

Als lid van de kantinecommissie ben je verantwoordelijk voor alle mogelijke zaken rondom de kantine. Je zorgt samen met jouw commissie voor de o.a. inkoop, een goed assortiment, de planning en aansturing van de vrijwilligers. Om feeling te houden met de werkvloer draai je regelmatig kantinediensten. We zoeken nog naar een aanvulling van de kantinecommissie

Lid van activiteitencommissie/ toernooicommissie

n.v.t.

Als lid van deze commissie ben je samen met veel andere mensen verantwoordelijk voor alle nevenactiviteiten die er georganiseerd worden binnen Venlosche Boys. Denk hierbij aan het E en F kamp, de toernooien, de openingsdag, het Martien de Swart toernooi, enz.  Voor zowel de bestaande activiteiten als voor het opstarten van nieuwe activiteiten zijn we nog op zoek naar diverse vrijwilligers

Lid van financiële commissie

n.v.t.

Binnen de financiële commissie worden alle zaken die gerelateerd zijn aan financiële zaken zoals, financiële administratie, contributies, boetes en reiskosten beheerd. Daarnaast maakt de ledenadministratie een belangrijk onderdeel uit van deze commissie. De financiële commissie is verantwoordelijk voor het financieel beleid, het opstellen van de begroting en het monitoren van de financiële situatie.

Lid van sponsorcommissie

n.v.t.

Als lid van de sponsorcommissie geef je uitvoering aan het sponsorplan van de vereniging. Hierbij hoort onder andere het zoeken van nieuwe sponsoren, het behouden van de huidige sponsoren, het organiseren van sponsoravonden, maar ook het opstellen van sponsorcontracten.

Lid van communicatiecommissie

n.v.t.

Als lid van de communicatiecommissie zorg je samen voor een goede en duidelijke communicatie richting eigen leden maar ook daarbuiten. Denk hierbij aan persberichten, de website, social media en nieuwsbrieven.

Lid van de MATAC commissie

n.v.t.

Als lid van de MATAC commissie ben je verantwoordelijk voor al het onderhoud op en rondom het sportpark. Deze commissie werkt met name in de ochtenduren en kan nog diverse handjes gebruiken!

Lid van de vrijwilligerscommissie

n.v.t.

Als lid van de vrijwilligerscommissie geef je uitvoering aan het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid. Aan de hand van de 5 B’s (binnenhalen, behouden, begeleiden, belonen, beëindigen) probeer je alles op het gebeid van vrijwilligers goed te organiseren. Hierbij horen o.a. intakegesprekken, organisatie vrijwilligersfeest en het benaderen van nieuwe vrijwilligers. Wij zijn nog op zoek naar diverse vrijwilligers die mede uitvoering willen geven aan het vrijwilligersbeleid.

Lid van de commissie normen en waarden

n.v.t.

Deze commissie dient nog te worden opgericht. De commissie ondersteunt het bestuur in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen- en waardenbeleid. Men ziet actief toe op het gedrag binnen de vereniging en intervenieert daar waar nodig bij ongepast gedrag of incidenten. Het bestuur wordt door de commissie geadviseerd over normen en waarden. Naast de vertrouwenspersoon nemen bij voorkeur nog 3-5 leden zitting in deze commissie. Hiervoor zijn we dan ook nog op zoek naar vrijwilligers

Scheidsrechters

50

Als scheidsrechter zal je ingepland worden voor het in goede banen leiden van wedstrijden. Aansturing vindt plaats door de scheidsrechterscoördinator van Venlosche Boys. Mocht er voorafgaand aan deze vrijwilligerstaak behoefte zijn aan voorlichting/cursus dan behoort dit tot de mogelijkheden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!