Veel gestelde vragen omtrent vrijwilligersreglement

Veelgestelde vragen vrijwilligers

Dit reglement komt niet zomaar uit de lucht vallen, het feit is dat het overal steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen. Voor een voetbalvereniging zijn vrijwilligers een van de belangrijkste bronnen om tegen beperkte kosten te kunnen sporten. Dit geldt ook voor de Venlosche Boys. Andere verenigingen kampen met hetzelfde probleem. En vele verenigingen zijn ons al voor gegaan in dit beleid.

Venlosche Boys wil voetbal voor iedereen toegankelijk houden, en zoveel mogelijk voorkomen dat de contributie voor elk lid verhoogd wordt omdat er betaalde krachten ingezet moeten worden. Leden die wel bereid zijn om vrijwilligerswerk uit te voeren willen we niet de dupe laten worden van leden die dit niet wensen uit te voeren. Daarom dient deze laatste groep EUR 35,- extra te betalen. Uitgangspunt blijft dat wij zoveel mogelijk werk met vrijwilligers willen opvangen. 
 
Het vrijwilligersreglement is een van de vele resultanten van de nieuw opgestelde toekomstvisie ‘Samen zijn we de Boys, Samen gaan we voor het Beste’. De verplichting voor ieder lid om vrijwilligerswerk uit te voeren is al jaren aanwezig binnen onze vereniging. Helaas blijken steeds meer leden zich er niet aan te houden waardoor we functies niet meer kunnen invullen of de kantine/cafetaria (eerder) moeten sluiten en daarmee ook belangrijke inkomsten mislopen

Nee, u bent alleen vrijwilliger als u een geregistreerde scheidsrechter bent.

Nee, af en toe vlaggen hoort net als rijden naar uitwedstrijden tot de algemene taken die we als club van ouders mogen verwachten

Als u bent gestopt voor 1 december krijgt u niets terug. Stopt u later dan heeft u uw bijdrage reeds terug ontvangen.

Per team kunnen zich maximaal twee trainers en twee leiders als vrijwilliger registreren.

Nee, voor de resterende maanden hoeft u niets meer te betalen. Pas weer aan het begin van het nieuwe seizoen.

Wanneer ouders meer dan een kind t/m O15 -categorie als lid hebben hoeven zij maar voor een kind taken uit te voeren. Ook als de ouder zelf voetballend lid is en een kind t/m de O15-jeugd heeft wordt volstaan met 1 vrijwilligerstaak. De vrijwilligersbijdrage is in beide gevallen eveneens gemaximeerd op EUR 35,- per gezin.

De vrijwilligersbijdrage wordt, indien je het vrijwilligerswerk of een taak correct verricht hebt, in december (vaste vrijwilligers) of aan het eind van het seizoen (taakplichtigen), uiterlijk in de maand juni teruggestort. Je hoeft hier zelf niets voor te regelen.

Het uitgangspunt van het beleid is dat er geen geld overblijft omdat iedereen vrijwilligersactiviteiten uitvoert. Hierdoor worden kosten die zonder vrijwilligers wel gemaakt zouden worden voorkomen. Bij veel leden is het niet bekend dat de inkomsten teruglopen doordat we bijvoorbeeld regelmatig onderbezetting hebben in de kantine. Het vrijwilligersreglement is er dus primair op gericht om de kosten te reduceren. Als er een tekort blijkt aan vrijwilligers zullen we deze tekorten zo goed mogelijk proberen op te vangen middels de extra inkomsten vanuit de vrijwilligersbijdrage.  

Leden die zich aanmelden voor een kantinedienst maar gedurende het seizoen niet ingepland worden door de betreffende commissie, krijgen hun vrijwilligersbijdrage gewoon teruggestort. Indien iemand zich heeft aangemeld als vaste vrijwilliger, maar er is geen plaats in betreffende commissie of in betreffend team, dan is deze persoon taakplichtig en dient hij / zij zich op te geven voor kantinediensten.

Via de website of de mail kun je je aanmelden als vrijwilliger of voor de kantinediensten. Vrijwilligers worden benaderd door de commissievoorzitter waarvoor je je hebt aangemeld. Als je hebt aangegeven kantinediensten te willen uitvoeren wordt je benaderd door de kantinecommissie.

Als u zich als vrijwilliger heeft aangemeld, wordt u benadert door de club. Indien een commissie bijvoorbeeld ‘vol’ is proberen we u een andere functie te geven. Lukt dit niet, dan kunt u zich alsnog opgeven voor kantinediensten. Indien om redenen buiten uw schuld om (kantine is gesloten, u bent niet ingedeeld etc.) u geen kantinediensten kunt draaien waarvoor u was ingeroosterd, dan tellen deze diensten gewoon mee als zijnde volbracht.

Natuurlijk wordt een vrijwilliger niet in het diepe gegooid. Waar nodig vindt instructie/ begeleiding plaats. Veelal worden taken uitgevoerd samen met ervaren vrijwilligers van deze taak. Het kan ook zijn dat er voor taken iets meer nodig is dan een korte instructies. Voor scheidsrechters bijvoorbeeld kan Venlosche Boys een KNVB cursus organiseren. De kosten voor de cursus of instructie komen ten laste van de Venlosche Boys

Het is al jaren in de statuten en het reglement van Venlosche Boys vastgelegd dat iedereen 8 uur vrijwilligerswerk moet uitvoeren. Het kan zijn voorgekomen dat je in de voorgaande jaren maar voor 1 kantinedienst van 4 uur bent ingepland. Daarnaast zijn er ook diverse leden die wel 2 diensten hebben gedraaid. Afhankelijk van het aantal leden dat zich per taak aanmeldt zal gekeken worden hoe vaak je wordt ingedeeld. Bij genoeg aanmeldingen kan dit beperkt blijven tot 1 x 4 uur. Maar de kans is ook dat je 2 diensten van 4 uur dient te draaien.  
Veel van de taken voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de maatschappelijke stage voor het voortgezet onderwijs. Leden die hiervan gebruik willen maken dienen zelf de toets te doen bij de onderwijsinstelling of de door hun gekozen taak voldoet aan de gestelde eisen. Bij een verrichte activiteit kan de vrijwilliger verzoeken, naast het activiteitenformulier, de stageactiviteit af te tekenen. Een aantal jeugdleden, bijvoorbeeld scheidsrechters en hulptrainers, hebben ook dit seizoen al met succes gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Navraag bij andere verenigingen heeft geleerd dat deze 2e werkwijze niet goed werkt. Dit is administratief nauwelijks te beheersen. Bovendien zorgt het innen van boetes bij die leden die geen vrijwilligerswerk doen voor een hoop extra druk en negatieve energie bij de financiële commissie. De praktijk wijst ook uit dat het lastig blijkt om de boetes daadwerkelijk geïnd te krijgen. De door ons gekozen werkwijze zorgt ervoor dat we voor het begin van het seizoen een goed beeld van het aantal vrijwilligers per categorie hebben. Hierdoor is het mogelijk direct een goede planning voor het hele jaar te maken. Leden dienen zichzelf in te schrijven en tonen hiermee al een stuk bereidheid.

Ja, het reglement is goedgekeurd op de ALV van 9-6-2017 en gaat in vanaf het seizoen 2017-2018.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!