Vrijwilligersreglement Venlosche Boys

Vrijwilligersreglement

versie 1 juni 2019

Voetbalvereniging Venlosche Boys is een van de grotere verenigingen van Noord Limburg. Net als vele andere verenigingen drijven wij op de inzet van vrijwilligers; voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er meer dan 150 vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt op prijs gesteld.

Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, echter zal dit leiden tot een forse contributieverhoging, wat het bestuur als ongewenst heeft bestempeld. We willen het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken.

Door (1) de groei, welke wij als vereniging hebben doorgemaakt, (2) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder (vrije)tijd hebben en (3) het willen beperken van betaalde krachten (en hiermee een algehele contributieverhoging voorkomen) zijn wij binnen onze vereniging dan ook genoodzaakt tot een aanscherping van het vrijwilligersbeleid.

Wij verwachten van alle spelers en alle ouders van jeugdspelers tot en met de O17-categorie dat zij zich inzetten voor de Venlosche Boys. Dat kan op twee manieren:


1.     Door vrijwilliger te worden

Vrijwilligers zijn trainers, leiders, commissieleden of bestuursleden. Denk hierbij aan:

  • Trainer/leider van een team (max 3 per team)
  • Lid van de voetbaltechnische commissie
  • Lid van de coördinatorencommissie
  • Lid van het wedstrijdsecretariaat zaterdag
  • Lid van de kantinecommissie
  • Lid van de activiteiten en toernooiencommissie (keuze voor diverse activiteiten)
  • Lid van de financiële commissie
  • Lid van de sponsorcommissie
  • Lid van de communicatiecommissie
  • Lid van de MATAC (materialen en accommodatie commissie)
  • Lid van de vrijwilligerscommissie
  • Lid van de commissie normen en waarden

Je kunt je aanmelden als vrijwilliger door je aan te melden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier vrijwilligers. Meer informatie vind je in het menu "vrijwilligers" op deze website.

2.     Door een taak (kantinediensten) uit te voeren

Spelers (of ouders/verzorgers van spelers tot en met de O17 categorie) die geen vrijwilliger zijn bij Venlosche Boys dienen 8 uur kantinedienst te draaien (twee keer 4 uur).  Alle spelers van de Venlosche Boys (of ouders/verzorgers van spelers tot en met de O17 categorie), die voor 1-6-2020 lid waren, hebben zich hiervoor kunnen aan of afmelden. Nieuwe leden worden hiervoor automatisch geregistreerd. Vrijgesteld van de taak zijn de volgende categorieën (uiteraard staat het hun vrij zich toch aan te melden voor de kantinedienst, graag zelfs):

-          Geregistreerde vrijwilligers (inclusief de jeugdleden waarvan de ouder/verzorger als vrijwilliger is geregistreerd);

-          Steunende leden;

-          Ereleden en

-          G-voetballers

Je kunt je registratie voor kantinediensten wijzigen via het formulier ‘wijzigen kantinediensten’. Na opgave wordt je ingepland en via de mail uitgenodigd. Roosterindeling vindt plaats door de kantinecommissie van Venlosche Boys. Indien je ingedeeld wordt op een moment dat je niet kunt, kun je aan de kantinecommissie verzoeken een andere datum te kiezen. Je mag ook ruilen, maar alleen met instemming van de kantinecommissie.


Vrijwilligersbijdrage

Helaas hebben wij moeten constateren dat in de praktijk met name de kantinediensten niet goed ingevuld werden. Het bestuur van de Venlosche Boys heeft daarom besloten tot het invoeren van een vrijwilligersbijdrage.

Hoe werkt dit?

Aan het begin van het seizoen wordt alle leden (behalve steunende leden, ereleden en G-voetballers) boven op de jaarlijkse contributie € 35,00 aan vrijwilligersbijdrage afgeschreven

Geregistreerde vrijwilligers (inclusief de jeugdleden waarvan de ouder/verzorger als vrijwilliger is geregistreerd) krijgen dit bedrag in december van hetzelfde jaar teruggestort op hun rekening. Iedere speler (of ouders van spelers tot en met de O17 categorie) die daadwerkelijk twee kantinediensten heeft gedraaid (hiervoor wordt een apart administratie bijgehouden) krijgt het bedrag vóór 30 juni teruggestort op zijn of haar rekening.

Het uitvoeren van kantinediensten voor ouders/verzorgers is gemaximeerd op 1 taakplicht per gezin, ongeacht het aantal kinderen t/m de O17-categorie (jeugdleden vanaf de O18 categorie t/m de O19 categorie en senioren hebben hun eigen taakplicht). De duur van een taakplicht is ongeveer 8 uur per seizoen.

Een ‘taakplichtige’ kan via de website zijn taak ‘afkopen’. Je wordt dan niet ingepland en krijgt je € 35,00 dus NIET terug.

 

Regels mbt de teruggave vrijwilligersbijdrage

Tegen het einde van het seizoen, uiterlijk op 30 juni krijgt iedereen zijn of haar vrijwilligersbijdrage teruggestort. Uitzonderingen zijn:

-          Personen die via de juiste formulieren op de website te kennen hebben gegeven geen vrijwilligerswerk of kantinedienst te willen uitvoeren

-          Personen die ondanks opgave kantinediensten (8 uur) niet op zijn komen dagen of niet volledig zijn op komen dagen

-          Personen die het lidmaatschap hebben opgezegd zonder dat de kantinedienst volledig is uitgevoerd

-          Vrijwilligers die voor 1 december besluiten te stoppen met hun vrijwilligerswerk


Voor alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!