Cookie beleid Venlosche Boys

De website van Venlosche Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt voor:

 

Categorie

Contributie

Kledingfonds

Vrijwilligers- bijdrage

Totaal

Veteranen

€ 160,00

€    0,00

€ 35,00

€ 195,00

Senioren

€ 196,00

€    0,00

€ 35,00

€ 231,00

Jeugd JO-08 t/m JO-19

€ 170,00

€  20,00

€ 35,00

€ 225,00

Jeugd JO-06 t/m JO-07

€ 106,00

€    0,00

€ 35,00

€ 141,00

Jeugd            t/m JO-05

€     0,00

€    0,00

€   0,00

€     0,00

Recreanten

€ 111,50

€    0,00

€ 35,00

€ 146,50

Steunende leden

€   58,00

€    0,00

€   0,00

€   58,00

G-Voetbal

€ 119,50

€  20,00

€   0,00

€ 139,50

7 tegen 7

€ 90

€    0,00

€ 35,00

€ 125,00

 

Zoals afgesproken op de algemene ledenvergadering zal er geen contributieverhoging plaats vinden in seizoen 2022-2023 met als voorbehoud dat een stijging tot 5% mogelijk is indien dit noodzakelijke wordt geacht in verband met eventuele gemeentelijke bezuinigingen. Tegelijkertijd met de contributie wordt ook de vrijwilligersbijdrage ad € 35 geïnd. Word je pas na 1 januari lid dan zal er geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht worden. De regeling en de terugbetalingsvoorwaarden vind je hier. Ook wordt in het seizoen 2022-2023 voor de Jeugd JO8 t/m JO19 en de G-voetballers een bijdrage van € 20 voor het kledingfonds in rekening gebracht. Meer informatie hierover vind je hier.


Contributiebeleid/Contributieregeling

A.STATUTAIRE TEKST IS LEIDEND:

Artikel 12  -  Geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies van de leden;
  2. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  3. subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, waaraan verschillende contributiebedragen zijn gekoppeld.
 3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
  1. De rechten of verplichtingen van leden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd; de jaarlijkse contributie voor het lopende boekjaar blijft echter in zijn geheel verschuldigd.

Artikel 5  -  Rechten en verplichtingen

 1. De rechten of verplichtingen van leden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd; de jaarlijkse contributie voor het lopende boekjaar blijft echter in zijn geheel verschuldigd.

AANVULLEND REGELOVERZICHT, BEPAALD DOOR HET BESTUUR

a)   Alle leden van de vereniging, spelend en niet spelend, betalen het volledige voor hem of haar door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributiebedrag, dat vervolgens besteed wordt ten bate van de vereniging in brede zin.

b)   Uitzonderingen op regel a) kunnen slechts bij besluit van het hoofdbestuur worden bepaald en dus niet onderhands geregeld worden door niet-bestuursleden.

c)   Het voor een volledig seizoen vastgestelde contributiebedrag wordt door de leden vooruit betaald in de maand juli, zijnde 1emaand van het nieuwe seizoen.

d)   Contributiebetaling vindt bij voorkeur plaats door middel van automatische incasso; de ledenadministratie onderneemt daartoe actie in de maand juli.

e)   Termijnbetaling is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling –in 1einstantie- van de ledenadministratie, naar aanleiding van een schriftelijk verzoek én middels een getekende overeenkomt termijnbetaling. Indien gewenst vindt besluitvorming plaats door het bestuur.

f)    De contributie dient uiterlijk 15 augustus te zijn voldaan. Indien dit niet het geval is, kan het betreffende lid niet aan trainingen of wedstrijden deelnemen.

g)   Indien betaling van contributie geschiedt door het Sportfonds van de gemeente Venlo en op 15 augustus nog niet is doorgevoerd, dan kan tijdelijk ontheffing van bepaling f) worden gegeven door de ledenadministratie.

h)   Leden die zich pas na de start van het nieuwe seizoen (1 juli) afmelden als lid, maar vóór 1 september, en bij wie inmiddels contributie is geïnd, ontvangen de contributie retour, minus € 10,- zijnde inschrijvingskosten KNVB.

i)    Indien een spelend lid lopende het seizoen besluit om het lidmaatschap te beëindigen en/of stopt met het actief spelen, dan bestaat er geen recht op teruggave van contributie. Als er sprake is van stoppen vanwege overmacht, calamiteiten of anderszins bijzondere omstandigheden, kan het betreffende lid een verzoek aan het bestuur richten om een deel van de betaalde contributie terug te krijgen.

 • Een verzoek voor (gedeeltelijke) teruggaaf van contributie dient uiterlijk voor 1 januari van het betreffende seizoen ingediend te zijn.
 • In geval van stoppen vanwege overmacht. calamiteiten of bijzondere omstandigheden na 1 september maar voor 1 december van het betreffende seizoen kan op basis van het moment van stoppen nog een deel van de contributie teruggevraagd worden. In september is dit 90% van de contributie, in oktober 70% en in november 50%.
 • In geval van stoppen vanwege overmacht. calamiteiten of bijzondere omstandigheden na 1 december geldt dat er geen recht meer is op teruggave van contributie.

j)    Aspirant-leden die lopende het seizoen actief lid worden, zijn gehouden een gedeelte van de contributie te betalen. Hierbij geldt de berekening: aantal nog resterende maanden waarin het lid actief is x 1/365 van het relevante contributiebedrag. Het seizoen loopt van juli t/m juni.

k)   Een uitzondering op regel j) betreft de instromende mini-pupillen, die vanaf maart van het lopende seizoen actief worden. Voor hen bestaat dan geen contributieverplichting meer. De ledenadministratie is in  deze gemachtigd besluitvorming toe te passen, in overleg met de coördinator mini-pupillen.

l)    In alle situaties waarin deze regelgeving niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!